POLITYKA PRYWATNOŚCI

AI SOLUTION SP. Z O.O.

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców towarów i usług (w tym podwykonawców), klientów systemu RECEPTOR® oraz odbiorców usług serwisowych, a także pracowników, współpracowników oraz kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest

Ai Solution Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą poczty e-mail: rodo@ai-solution.pl. Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • weryfikacji i zatrudnienia pracownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO oraz art. 9 ust 2a dla szczególnych kategorii danych osobowych),
 • realizacji postanowień umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wymagane przepisami prawa, a także zapewnieniem nieobowiązkowych (w tym komercyjnych) świadczeń pracowniczych (na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia RODO),
 • ujawnienia wizerunku pracownika, bądź osoby trzeciej, na przykład (potencjalnego) klienta, na podstawie udzielonej przez niego zgody (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO),
 • nawiązania kontaktu z osobą, która pozostawi swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.ai-solution.pl (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy z klientem, których stroną jest właściciel danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy z dostawcą (usługi bądź produktu/towaru), w tym m.in. z podwykonawcami (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • marketingu bezpośredniego, w tym organizowania konferencji, szkoleń, i tym podobnych wydarzeń, a także wysyłania wiadomości mailowych (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO).

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • 10-ciu lat w przypadku umów o pracę,
 • 6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • realizacji umowy z klientem oraz po jej zakończeniu tak długo, jak to wynika z wzajemnych ustaleń oraz okresów gwarancyjnych,
 • kontaktów z potencjalnym klientem tak długo, jak będzie zachodzić uzasadniona nadzieja na zawarcie z nim umowy i sprzedaż urządzeń bądź usług,
 • do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez ich właściciela.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe)?

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych. Przetwarzaniu podlegają natomiast, na podstawie udzielonej zgody, informacje o stanie zdrowia, wynikające z badania lekarza medycyny pracy.

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym m.in. podwykonawcom, jednostkom i organizacjom udzielającym dotacji, a także zewnętrznemu biuru rachunkowemu, radcy prawnemu i bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza UE?

Administrator przekazuje dane osobowe do państw, w których znajdują się serwery firmy Google LLC. Wszystkie dane znajdujące się zarówno na terenie UE, jak i poza nią, są odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, zniszczeniem, nadpisaniem, przypadkowym ujawnieniem, itp.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje, ani nie zbiera informacji, poza ciasteczkami, o aktywności na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

Pliki cookies

Ponieważ ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego www.ai-solution.pl ma dla nas ogromne znaczenie, udostępniamy poniżej dokument polityki „cookies”, wyjaśniający zasady przetwarzania, tj. gromadzenia, a także wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) użytkownika serwisu internetowego (najczęściej przeglądarka internetowa). Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwery przy każdej kolejnej wizycie mogą odczytać pliki cookies z tego urządzenia końcowego.

W naszym serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies. „Sesyjne”, czyli pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Stosowane są także cookies „stałe” pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas. Ułatwiają one korzystanie z częściej odwiedzanych stron. Czas ich zapamiętania zależy od ustawień Państwa przeglądarki.

Dzięki plikom cookies:

 • W naszym serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • niezbędne – pliki umożliwiając korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, bez nich strona nie działa poprawnie,
 • funkcjonalne – „zapamiętują” wybrane przez Użytkownika ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,zapewniające bezpieczeństwo – służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy, itp.,
 • reklamowe – dostarczają treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań odbiorcy, dzięki temu nie jest pokazywana wciąż ta sama reklama.
 • dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb, m.in. tj.: wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści,
 • tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 • logowanie do serwisu zostaje zapamiętane na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron, dzięki temu nie muszą Państwo co chwila ponownie wpisywać loginu i hasła,

W naszym serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa, lub inne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W każdym momencie istnieje możliwość samodzielnego zarządzaniem plikami cookies – zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość np. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.