Ai-Solution Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej, pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta”

Celem projektu jest opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej, pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta, z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, o nazwie RECEPTOR 3.0.

 • Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 r. do 31.07.2023 r.
 • Wartość projektu: 3.665.417,04 zł.
 • Dofinansowanie projektu z UE: 2.744.271,50 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis produktu:

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe, polegające na stworzeniu systemu dedykowanego branży piekarniczej, pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta, z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji.

Obecnie oferowane przez nas rozwiązanie, o nazwie RECEPTOR 2.0, posiada system, który prowadzi pracownika (tzw. ciastowego), “za rękę” od samego początku procesu przygotowywania produkcji piekarniczej, aż po wypiek pieczywa. Oznacza to, że pracownik musi jedynie podążać za instrukcją, która wyświetla się na ekranie urządzenia.

RECEPTOR 2.0 odpowiada na potrzeby rynku zakładów piekarniczych i cukierniczych na terenie Polski, ale także rynków zagranicznych. Dotychczas przeprowadziliśmy wdrożenia na terenie Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także na Ukrainie i w Austrii. Do chwili obecnej zostało przeprowadzonych ponad 150 wdrożeń tego flagowego produktu naszej firmy.

Ścisła współpraca z klientami pozwala nam na poznanie ich problemów oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań doskonalących. Do głównych problemów branży należą:

 1. Brak standaryzacji i powtarzalności produkcji oraz zgodności z recepturami.
 2. Brak doświadczonych pracowników.
 3. Zwroty towaru od klientów – korygowanie składników w czasie rozpoczętego procesu wytwarzania powoduje zwiększenie ilości produkowanego pieczywa. Piekarnie przekazują więc do sklepów ilości większe niż zamówione. Zwrócone (niesprzedane) pieczywo trzeba jednak utylizować, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 4. Odpady z produkcji – źle zaplanowany dobór składników powoduje chaos w magazynie surowców i straty na produkcji.
 5. Czas produkcji – pracownicy piekarni poświęcają dużo czasu na przygotowywanie kalkulacji składników i harmonogramów wypieków dla zgłoszonego zapotrzebowania na pieczywo. Czas ten to również koszt wypłaconych wynagrodzeń.

Zebrane doświadczenia produkcyjne oraz zgłaszane zapotrzebowanie rynkowe, stały się inspiracją dla prac nad stworzeniem nowego, innowacyjnego urządzenia, o nazwie RECEPTOR 3.0, które wyposażone będzie w elementy sztucznej inteligencji, pracującej na podstawie parametrów odczytanych z odpowiednio skonstruowanych czujników. System ten będzie niejako “myślał za człowieka”, korygując recepturę – w czasie rzeczywistym – o wyniki temperatury i wilgotności powietrza (wewnątrz piekarni oraz na zewnątrz budynku), jak również pH zakwasu, temperatury ciasta i wilgotności mąki.

Zapotrzebowanie rynkowe na receptor 3.0 – przewagi konkurencyjne

Od początku swojej działalności przywiązujemy dużą wagę do poznania oczekiwań i preferencji klientów. Z uwagi na oparcie sprzedaży wyłącznie na handlu detalicznym, to właśnie potrzeby kupujących kształtują zarówno ofertę firmy, jak i wyznaczają trendy do jej dalszego rozwoju.

Ogólne potrzeby decydujące o wyborze produktów – w szeroko rozumianej branży spożywczej – zmieniają się w związku z rosnącą świadomością społeczną i wzrostem dbałości o jakość spożywanych produktów. Według Raportu „Polskie znaczy lepsze – badania preferencji konsumentów” przygotowanego na potrzeby konferencji „Made in Poland – jak wykreować modę na polskie produkty. Polska żywność – szanse i perspektywy”, we wrześniu 2017 r. główną potrzebą odbiorców rynku żywności był brak konserwantów oraz wysoka jakość produktów. Potrzeby szeroko rozumianego rynku spożywczego mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania odbiorców branży piekarniczej, a w rezultacie na producentów wyrobów piekarniczych. Pieczywo jest bowiem drugą najważniejszą pod względem wielkości konsumpcji kategorią żywnościową, choć, dopiero w 2014 roku ustąpiło warzywom. Zboża oraz przetwory zbożowe, w tym chleb, od najdawniejszych czasów są podstawą codziennej diety człowieka. Duży udział produktów zbożowych we współczesnej diecie powoduje, że stanowią one podstawowe źródło energii, pokrywają około 30% dziennego zapotrzebowania na węglowodany oraz 30% na białko. Zboża są również bardzo cennym źródłem substancji bioaktywnych o charakterze prozdrowotnym, w szczególności błonnika pokarmowego, a także witamin z grupy B. Obecnie aż 98% Polaków jada pieczywo, a 80% robi to przynajmniej raz dziennie – wynika z badania Kantar Millward Brown dla sieci Netto. Potwierdza to również badanie zrealizowane w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie LIDER 4, gdzie aż 80% ankietowanych deklarowało spożywanie pieczywa przynajmniej 1 raz dziennie. Według danych „Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia”, z września 2017 r., dzieci spożywają pieczywo średnio 17 razy w tygodniu, a niemal 80% dzieci w wieku szkolnym zabiera do szkoły kanapki zrobione w domu. Dorosły zjada przeciętnie 3,94 kg pieczywa miesięcznie. Ponadto, z wspomnianego raportu GfK wynika, że postęp technologiczny, zmienność upodobań konsumentów oraz preferowanie zdrowego trybu życia spowodowały zwiększenie wymagań w stosunku do pożądanej jakości pieczywa, którym muszą sprostać piekarnie.

W rozmowach z przedstawicielami piekarni (w tym również użytkownikami RECEPTORA 2.0), zidentyfikowaliśmy obszary wymagające poprawy, których nie rozwiązuje żadne z rozwiązań dostępnych obecnie na polskim rynku. Głównym problemem jest brak pracowników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać zawód piekarza. Jak wynika zprzeprowadzonego przez nas badania ankietowego – na grupie 223 przedstawicieli piekarni – aż 96,9% boryka się z problemem niedoborów kadrowych lub fluktuacji kadry. Co więcej, prawie 91% ankietowanych, ze względu na niedobory kadrowe, było zmuszonych do zatrudnienia osób niewykształconych kierunkowo i przyuczania tych osób do zawodu. Aż 191 ankietowanych potwierdziło, że jakość wypieków spadła przez pracę niewykształconej kierunkowo kadry (tj. pojawiło się więcej odrzutów), a zaledwie 11 nie zauważyło różnicy w jakości. Ponadto, z danych Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP wynika, że w całym kraju w zawodzie piekarza kształci się obecnie mniej niż 100 osób. Warto podkreślić, że w Polsce działa 10 tysięcy zakładów z tej branży, co oznacza, że mają one duży problem ze znalezieniem pracowników. Jak wynika z Barometru zawodów wPolsce, w 14 województwach występuje deficyt osób poszukujących pracy w zawodzie piekarza. Co więcej, kadra z doświadczeniem jest stosunkowo droga. Warto zaznaczyć, że proces produkcji pieczywa w piekarniach to nie tylko sam wypiek chleba czy bułek, ale także wiele różnych czynności technologicznych, a także prace związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych. Piekarz ma za zadanie znać receptury przygotowywania różnego rodzaju pieczywa, bo wytwarza je niemal od podstaw. Na początku przygotowuje ciasto z odpowiedniej mieszanki mąk i dodatków, a po odpowiednim jego wyrobieniu i ukształtowaniu, czuwa nad właściwym wzrostem i wypiekiem. Ze względu na niedobór wykwalifikowanego personelu piekarnie sązmuszone do wdrażania pracowników od podstaw, co jest czasochłonne i kosztogenne. Rozwiązanie oferowane obecnie przez RECEPTOR 2.0, a w przyszłości także przez RECEPTOR 3.0, likwiduje ten problem, gdyż system prowadzi pracownika “za rękę” od samego początku procesu i nie pozwala mu na popełnienie błędu. Pracownikom ciężko zapamiętać wszystkie receptury, gdyż co chwilę dochodzą nowe, a tym samym łatwiej o pomyłkę. Dodatkowo ręczne przeliczanie ilości poszczególnych składników (zwłaszcza w przypadku pracowników wdrażanych od podstaw), może generować nie tylko pomyłki, ale – co równieistotne – zajmuje dużo czasu, a tym samym generuje koszty. Nasze rozwiązanie w ciągu kilku sekund przeliczy, ile składników i w jakiej kolejności należy dodać, aby otrzymać optymalny i powtarzalny wypiek.

Kolejnym problemem, dającym nam przewagę konkurencyjną, jest brak standaryzacji, tj. powtarzalności produkcji. Oznacza to, że jakość wypieku nie zawsze jest taka sama. Nawet jeśli ciastowy dobrze przygotował masę, to ze względu na wilgoć, zmianę temperatury (np. ktoś otworzył okno) ciasto, a co za tym idzie produkt końcowy, będzie zupełnie inny niż zakładano, mimo iż był wykonany według tego samego przepisu. RECEPTOR 3.0 będzie zintegrowany z czujnikami, które zweryfikują m.in. poziom wilgotności powietrza, ale tez mąki, czy też pH zakwasu. Dzięki skorelowaniu z czujnikami i zastosowaniu sztucznej inteligencji, przepis zostanie automatycznie zmodyfikowany (dostosowany do warunków) i na ekranie pojawi się informacja, żeby dodać np. 2 litry wody zamiast 4. W rezultacie unikniemy kolejnego problemu, z którym borykają się piekarnie, czyli zwrotów towaru przez klientów. Zwroty te wiążą się z ogromnymi stratami dla piekarni, zwłaszcza gdy dotyczą całej partii produktu.

Obecnie na rynku brak jest odpowiedników dla oferowanego przez nas rozwiązania. Do podmiotów konkurujących pośrednio można zaliczyć firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją specjalistycznych systemów IT, umożliwiających zarządzanie działaniami logistyczno-produkcyjnymi. Jednak żadna z nich nie dysponuje rozwiązaniem problemu standaryzacji produkcji (biorąc pod uwagę również zmiany warunków zewnętrznych), przy jednoczesnej łatwej obsłudze tak, aby piekarnia mogła zatrudnić osoby bez kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w branży. Produkcja ciasta opiera się obecnie o wiedzę i doświadczenie pracowników, co oznacza, że nie jest ona ustandaryzowana. Pracownicy dodają składniki “na oko”, w oparciu o przepis, jednak nie trzymają się rygorystycznie wyznaczonych proporcji. Ponadto nie zwracają uwagi na zmianę warunków zewnętrznych, które wpływają na właściwości składników, a tym samym na produkt końcowy, bo jak wiadomo, na przykład poziom wilgotności w powietrzu ma wpływ na wilgotność mąki.

 

Do głównych przewag konkurencyjnych zaliczyć można następujące aspekty:

 • Automatyczne sterowanie nastawami procesu miesienia, umożliwiające automatyczne dobieranie takich parametrów jak czas i prędkość obróbki ciasta,
 • Zredukowanie nadmiernych odstępstw od założeń produkcyjnych,
 • Bezprzewodowa kontrola parametrów środowiskowych i parametrów produktowych,
 • Pomiar parametrów procesu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.